Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Każdy budynek musi być wyposażony w kanalizację. Jednak sieć kanalizacyjna w Polsce obejmuje jedynie 50% budynków. Pozostała część powinna posiadać własne systemy zagospodarowania ścieków gospodarczych. W takim wypadku istnieją dwa rozwiązania – szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. I właśnie o tej drugiej alternatywie dowiecie się z artykułu więcej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają w Polsce długą tradycję. Pierwsze takie rozwiązania były instalowana już na początku lat 90 zeszłego wieku. Wiadomo, były to dopiero początki więc zastosowane rozwiązania i materiały nie do końca były odpowiednio dobrane. Pierwsze przydomowe oczyszczalnie były oparte o zagraniczne technologie i materiały i w zdecydowanej większości były to oczyszczalnie drenażowe oparte o zbiorniki betonowe lub monolityczne wykonane z tworzywa sztucznego. Polscy instalatorzy musieli się uczyć na własnych błędach i dopiero po paru latach obserwacji i serwisowania można było obserwować wady i zalety wykonanych instalacji. Takie oczyszczalnie do dnia dzisiejszego już w swojej pierwotnej formie nie dotrwały i na pewno wymagały modernizacji, czasami więcej niż jednej. Dalsze etapy wprowadzania technologii przydomowych oczyszczalni ścieków polegały na udoskonalaniu pierwszych instalacji i propagowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Dopiero po paru latach zaczęto doceniać zalety i wyższość oczyszczalni nad szambami. W większości montowano oczyszczalnie drenażowe. Z czasem polscy producenci wprowadzali swoje wyroby i starali się marketingiem przekonywać do swoich wyrobów, wprowadzono nowe rozwiązania jak oczyszczalnie tunelowe, pakietowe czy studnie chłonne, jednak przewaga tradycyjnego drenażu była duża. Ostatnim etapem rozwoju technologii oczyszczania ścieków było wprowadzenie oczyszczalni biologicznych czyli opartych o tlenową obróbkę ścieków czyli osad czynny. Stosuje się obecnie oczyszczalnie biologiczne w technologii SBR, osadu czynnego lub złożą fluidalne. Wszystkie one cechują się wysoką skutecznością oczyszczania ścieków przekraczającą 90 %.

Pomimo wielu lat rozwoju oczyszczalni ścieków i ich wielkiej popularności w dalszym ciągu najczęściej montowanymi są oczyszczalnie drenażowe.