Montaż oczyszczalni ścieków Lublin

Często klienci pytają się o oczyszczalnie ekologiczne Lublinjednak jako instalatorzy mamy problem ze zrozumieniem o co im właściwie chodzi. Czy mają na myśli oczyszczalnie drenażową, biologiczną? A czasami tak określają szambo.

Popularność przydomowych oczyszczalni ścieków jest ogromna ich zalety w porównaniu z tradycyjnym szambem są ogromne i obecnie mało kto wybiera betonowy zbiornik do gromadzenia nieczystości. Wygoda użytkowania taka jak brak potrzeby ciągłego opróżniania jest ogromna i jednocześnie jest oszczędnością. Dlatego przydomowe oczyszczalnie ścieków są podstawą dla każdego domu który nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji miejskiej. Jednak klienci pytają się czasami o oczyszczalnie biologiczne nie mają pojęcia z czym wiąże się to określenie. Oczyszczalnią biologiczną określa się takie rozwiązanie które posiada w sobie osad czynny i jest okresowo lub w sposób ciągły napowietrzane. Różnicą w konkretnych technologią jest sposób napowietrzania, miejsce rozwijania się biofilmu, sposób konstrukcji osadnika wstępnego. Różnice te pomimo stosowania innych urządzeń i procesów jednostkowych sprowadzają się do jednego, czyli usunięcia ze ścieków zanieczyszczeń organicznych. Jednak tak samo ważny jest kolejny etap którym jest rozsączenie ścieków w gruncie ponieważ właśnie taki sposób pozbycia się oczyszczonych ścieków jest najpopularniejszy a jednocześnie najtańszy. Dlatego wykonanie odbiornika ścieków jest bardzo ważne i ma ogromne znaczenie. Najlepszym rozwiązaniem jest drenaż rozsączający który jest najstarszym typem a zarazem najskuteczniejszym. Stosowanie drenaży rozsączajcego jest szerokie i można go wykonać również na gruntach słabo chłonnych.

Montaż oczyszczalni ścieków ścieków wyposażona w drenaż rozsądzający jest obecnie najlepszym rozwiązaniem i gwarantującym najdłuższą żywotność całego systemu. Odpowiednio wykonany drenaż może pracować przez 15 lat lub dłużej. Ważne jest jego powierzchnia rozsączającą czyli miejsce gdzie woda może się swobodnie rozchodzić. Każdy instalator woli wykonać oczyszczalnie biologiczną wyposażona w drenaż ponieważ z góry wie że takie rozwiązanie zapewni mu spokój w serwisowaniu na długie lata.

Każdy budynek musi być wyposażony w kanalizację. Jednak sieć kanalizacyjna w Polsce obejmuje jedynie 50% budynków. Pozostała część powinna posiadać własne systemy zagospodarowania ścieków gospodarczych. W takim wypadku istnieją dwa rozwiązania _ szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. I właśnie o tej drugiej alternatywie dowiecie się z artykułu więcej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają w Polsce długą tradycję. Pierwsze takie rozwiązania były instalowana już na początku lat 90 zeszłego wieku. Wiadomo, były to dopiero początki więc zastosowane rozwiązania i materiały nie do końca były odpowiednio dobrane. Pierwsze przydomowe oczyszczalnie były oparte o zagraniczne technologie i materiały i w zdecydowanej większości były to oczyszczalnie drenażowe oparte o zbiorniki betonowe lub monolityczne wykonane z tworzywa sztucznego. Polscy instalatorzy musieli się uczyć na własnych błędach i dopiero po paru latach obserwacji i serwisowania można było obserwować wady i zalety wykonanych instalacji. Takie oczyszczalnie do dnia dzisiejszego już w swojej pierwotnej formie nie dotrwały i na pewno wymagały modernizacji, czasami więcej niż jednej. Dalsze etapy wprowadzania technologii przydomowych oczyszczalni ścieków polegały na udoskonalaniu pierwszych instalacji i propagowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Dopiero po paru latach zaczęto doceniać zalety i wyższość oczyszczalni nad szambami. W większości montowano oczyszczalnie drenażowe. Z czasem polscy producenci wprowadzali swoje wyroby i starali się marketingiem przekonywać do swoich wyrobów, wprowadzono nowe rozwiązania jak oczyszczalnie tunelowe, pakietowe czy studnie chłonne, jednak przewaga tradycyjnego drenażu była duża. Ostatnim etapem rozwoju technologii oczyszczania ścieków było wprowadzenie oczyszczalni biologicznych czyli opartych o tlenową obróbkę ścieków czyli osad czynny. Stosuje się obecnie oczyszczalnie biologiczne w technologii SBR, osadu czynnego lub złożą fluidalne. Wszystkie one cechują się wysoką skutecznością oczyszczania ścieków przekraczającą 90 %.

Pomimo wielu lat rozwoju oczyszczalni ścieków i ich wielkiej popularności w dalszym ciągu najczęściej montowanymi są oczyszczalnie drenażowe.